Szkolenia

Szkolenia i coaching


Z doświadczenia wiemy jak szablonowo dostawcy IT podchodzą do etapu szkoleń dla użytkowników końcowych. Stanowi to bardzo duży problem, który nierzadko wpływa na negatywną ocenę lub postrzeganie wdrożonego rozwiązania. Skutkiem tego może być opór przed stosowaniem zaimplementowanego systemu, a w skrajnych przypadkach sabotowanie systemów (np. poprzez próby „oszukiwania” rozwiązania).

Dlatego odpowiedzialna organizacja sprzedażowa, która zdecydowała się na wdrożenie nowego rozwiązania musi dostarczyć użytkownikom końcowym argumentów przemawiających „ZA” wdrożonym rozwiązaniem. Pierwszym takim argumentem – obok oczywiście systemu odpowiadającego na aktualne potrzeby działu sprzedaży – jest profesjonalne szkolenie, które oprócz wiedzy informatycznej pozwoli użytkownikowi na zdobycie wiedzy biznesowej w obszarze wdrożonego rozwiązania.

Szkolenia nie mogą być realizowane przez Działy Szkoleń dostawców IT nieposiadające wiedzy biznesowej leżącej u podstaw przygotowanego rozwiązania. Szkolenie będzie efektywne tylko wtedy, gdy użytkownik końcowy znajdzie na nim odpowiedzi na pytania dotyczące praktycznych aspektów np. realizacji wizyty handlowej czy raportowania swojej pracy lub pracy swoich podwładnych. Nasi konsultanci zweryfikują wraz z kadrą zarządzającą Klienta selling-story, które mają zamiar przekazać na szkoleniu.
 

Wsparcie merytoryczne szkolenia

Usługa dedykowana dla tych Klientów, którzy zdecydują się na organizacje szkolenia przez Dział Szkoleń dostawcy IT. Aby zapewnić należytą jakość szkolenia nasz Konsultant w czasie całego szkolenia będzie służył użytkownikom końcowym wiedzą merytoryczną (biznesową i informatyczną) w obszarach rozwiązania będącego przedmiotem szkolenia. Na zakończenie szkolenia każdy uczestnik wypełni formularz oceniający szkolenie oraz trenera. Niezależnie od tego każdy uczestnik szkolenia zostanie oceniony przez Konsultanta sanzaru® (wskazanie mocnych i słabych stron, obszarów do poprawy – w odniesieniu do systemu będącego przedmiotem szkolenia).
 

Szkolenie grupowe użytkowników

Usługa analogiczna do Wsparcia merytorycznego z tą różnicą, że zamiast wykorzystywania Działu Szkoleń dostawcy IT, cały proces szkoleń zostanie zrealizowany przez Konsultantów sanzaru®.
 

Szkolenie indywidualne użytkownika / coaching

W zależności od wybranego scenariusza usługa obejmuje pracę z użytkownikiem końcowym w sali szkoleniowej lub w terenie. W ramach konsultacji realizowane są wszystkie scenariusze szkoleniowe / coachingowe, a sesja kończy się przygotowaniem formularza ocen ze wskazaniem mocnych i słabych stron oraz obszarów do poprawy (w odniesieniu do systemu będącego przedmiotem szkolenia / sesji coachingowej).
 

Wsparcie poszkoleniowe

Mając świadomość tego, że proces uczenia nie następuje na sali szkoleniowej, ale za jej drzwiami (np. w terenie, w sklepie, w czasie negocjacji z kupcem) oferujemy naszym Klientom unikatowy pakiet szkoleniowy, złożony nie tylko z samego procesu szkolenia, ale także wsparcia po szkoleniu. Nie zostawiamy uczestników szkoleń z pytaniami bez odpowiedzi. W ramach pakietu wparcia uczestnicy szkolenia przez określony czas po jego zakończeniu mogą korzystać z telefonicznych konsultacji lub asysty osobistego trenera w ramach ustalonego limitu godzin.