Optymalizacja

Optymalizacja kosztów telekomunikacyjnych

 
Oprócz usług związanych z optymalizacją projektów informatycznych obejmujących szeroko rozumiane systemy wsparcia sprzedaży czy też systemy zautomatyzowanej obsługi transakcji biznesowych, dostarczamy naszym Klientom również usługi związane z obniżeniem kosztów funkcjonowania organizacji.

Celem optymalizacji kosztów telekomunikacyjnych jest przeprowadzenie audytu obecnie wykorzystywanych przez Klienta rozwiązań telekomunikacyjnych i przygotowanie szczegółowego raportu z rekomendacjami zmian pod kątem kosztów i zakresów wykorzystywanych usług oraz poziomu ich jakości.
 
 
Optymalizacja kosztów telekomunikacyjnych obejmuje:

 • Analiza obecnie wykorzystanego rozwiązania telekomunikacyjnego;
 • Analiza wykorzystywania zasobów telekomunikacyjnych;
 • Analiza zastosowanych technologii oraz zakresu ich przydatności dla organizacji;
 • Analiza stopnia bezpieczeństwa zastosowanych technologii
  (kontrola oprogramowania instalowanego na urządzeniach mobilnych);
 • Definicja bieżących potrzeb Klienta;
 • Doradztwo i przygotowanie koncepcji rozwiązania;
 • Przygotowanie dokumentu zapytania o ofertę (RFP) do operatorów telekomunikacyjnych;
 • Ocena ofert oraz rekomendacja zmian na podstawie przeprowadzonej analizy
  w zakresie rozwiązań technicznych, wyboru taryf, stopnia wykorzystania usług;
 • Doradztwo w negocjacjach z operatorami telekomunikacyjnymi.