Negocjacje

Reprezentacja w biznesie

 
Efektywne wykorzystanie usług świadczonych przez zewnętrznych dostawców IT jest obecnie krytycznym elementem zarządzania funkcjami IT w przedsiębiorstwie. Pozyskanie najwyższej jakości usług skorelowanych z ich optymalną ceną staje się coraz większym wyzwaniem. Podejmowanie decyzji w tych obszarach wymaga świadomych działań dotyczących sposobu świadczenia usług (z wykorzystaniem zasobów wewnętrznych lub zasobów zewnętrznych dostawców), wynegocjowania odpowiednich warunków finansowych i pozafinansowych świadczenia usług, zarządzania zmianą, harmonogramu projektu, harmonogramu wdrożenia i harmonogramu płatności, warunków serwisu posprzedażowego oraz SLA (Service Level Agreement).
Bazując na swoich doświadczeniach oraz szerokiej wiedzy w dziedzinie sprzedaży, wdrażania, utrzymania i rozwoju systemów wsparcia sprzedaży oraz systemów obsługi transakcji, doradzamy klientom w wyborze optymalnego sposobu pozyskiwania usług IT.
 

Negocjacje finansowe

Negocjacje finansowe obejmują:

 • Prowadzenie procesu negocjacyjnego obszarów oferty wskazanych przez Klienta;
 • Prowadzenie procesu change reqest;
 • Dostosowanie harmonogramu płatności do wymagań Klienta (OPEX, CAPEX);
 • Dostosowanie terminów płatności do ogólnych warunków zakupowych Klienta.
 •  

Negocjacje zapisów umownych

Negocjacje zapisów umownych obejmują:

 • Dostosowanie krytycznych z punktu widzenia odbiorcy (użytkownika końcowego)
  parametrów technicznych i biznesowych negocjowanego rozwiązania;
 • Dostosowanie parametrów SLS pozwalających na zapewnienie zdefiniowanej jakości usługi IT
  (w tym czasy reakcji, czas naprawy systemu);
 • Dostosowanie harmonogramu wdrożenia oraz kontroli jego realizacji;
 • Dostosowanie kontroli zgodności realizacji projektu z budżetem;
 • Negocjacje obowiązków stron, kar umownych oraz sposobów rozwiązania umowy
  przed upływem minimalnego czasu obowiązywania umowy.