Doradztwo

Doradztwo na etapie analitycznym

Pracując z organizacjami sprzedażowymi oraz dostawcami usług IT wiemy, ile czasu zajmuje Klientom przygotowanie dobrego, tj. merytorycznie adekwatnego do aktualnych potrzeb biznesowych, zapytania ofertowego.

Wiemy też, czym skutkuje przygotowanie szablonowego zapytania o ofertę i czego można spodziewać się w odpowiedzi na tak zdefiniowane zapytanie od dostawcy IT.

Dlatego, aby jeszcze lepiej wykorzystać czas jak i zasoby ludzkie organizacji sprzedażowej, oferujemy swoje usługi doradzcze.
 
 
Doradztwo na etapie analitycznym obejmuje:

 • Zebranie aktualnych potrzeb biznesowych organizacji sprzedażowej;
 • Audyt systemów – analiza przedwdrożeniowa;
 • Zarządzanie zmianami;
 • Prowadzenie spotkań analitycznych;
 • Doradztwo i przygotowanie koncepcji rozwiązania;
 • Przygotowanie dokumentu zapytania o informacje (RFI) i zapytania o ofertę (RFP);
 • Przegląd rozwiązania dla wybranego obszaru;
 • Rekomendacja na podstawie arkusza oceny zebranych z rynku ofert;
 • Konsulting w zakresie strategii i metodologii wdrożenia.

 

Doradztwo na etapie ofertowym

Przygotowanie zapytania ofertowanego oraz analiza nadesłanych przez dostawców IT odpowiedzi na zadane pytania to najbardziej żmudna, ale zarazem najważniejsza część procesu wyboru rozwiązania informatycznego. Żaden system informatyczny nie będzie spełniał pokładanych w nim oczekiwań jeżeli zostanie zaprojektowany, skonfigurowany czy sparametryzowany bez związku z aktualnymi potrzebami biznesowymi organizacji sprzedażowej. Dlatego też bez dedykowanego zespołu składającego się z osób z działów: analiz, marketingu, sprzedaży, wsparcia sprzedaży i IT, właściwe przygotowanie zapytania jest praktycznie niemożliwe.

Jako sanzaru® jesteśmy w stanie sprawić aby czas, który zespół sprzedażowy miałby poświecić na znalezienie potrzebnego rozwiązania informatycznego był maksymalnie krótki i efektywnie wykorzystany, dlatego oferujemy usługę doradztwa na etapie ofertowym.
 
 
Doradztwo na etapie ofertowym obejmuje:

 • Przygotowanie rankingu ofert (podejścia: cenowe i funkcjonalne);
 • Rekomendacja wyboru rozwiązania;
 • Przygotowanie strategii negocjacji z dostawcą IT;
 • Doradztwo w negocjacjach z dostawcą IT;
 • Doradztwo w negocjacjach warunków finansowych;
 • Doradztwo w negocjacjach warunków dot. wdrożenia i utrzymania systemu.

 

Doradztwo na etapie wdrożeniowym

O ile wybór rozwiązania informatycznego przez organizację sprzedażową nie skutkuje delegowaniem do procesu zasobów w pełnym wymiarze, o tyle do realizowanego wdrożenia takie zasoby są niezbędne. Nierzadko zespoły wdrożeniowe tworzą osoby zarówno z działów komercyjnych, jak i osoby z zespołów wsparcia technicznego czy IT.

Aby zminimalizować konieczność przemodelowania struktury działów sprzedaży u naszych klientów oraz w celu zminimalizowania ryzyka opóźnień w harmonogramie wdrożenia, oferujemy usługę doradztwa na etapie wdrożeniowym.
 
 
Doradztwo na etapie wdrożeniowym obejmuje:

 • Prowadzenie spotkań wdrożeniowych;
 • Doradztwo i prowadzenie procesu uruchomienia rozwiązania;
 • Nadzór nad procesem wdrożeniowym;
 • Monitoring zagrożeń oraz eskalacji;
 • Kontrola terminowości oraz stopnia realizacji zadań zarówno po stronie Dostawcy, jak i Klienta;
 • Kompleksowe zarządzenie projektami IT.

 

Doradztwo na etapie utrzymania i rozwoju

Z doświadczenia wiemy, że wrogiem każdej organizacji sprzedażowej jest stagnacja i zbyt długie celebrowanie sukcesu. Organizacje, z którymi współpracujemy nie stoją w miejscu, lecz stale poszukują drogi, do tego aby się doskonalić. Doskonalenie biznesu wiąże się z poszukiwaniem jeszcze lepszej, tj. bardziej efektywnej drogi dotarcia do klienta i realizacji procesu sprzedaży.

Biznes się zmienia. Zmienia się otoczenie rynkowe. Za zamianą tych czynników idzie zmiana systemów informatycznych, w szczególności tych działających na styku z klientem, systemów wsparcia sprzedaży oraz systemów obsługi transakcji biznesowych.

Naszą rolą na tym etapie jest dostarczenie zoptymalizowanego rozwiązania informatycznego odpowiadającego na bieżące potrzeby sprzedaży, marketingu oraz spełniającego wymagania IT. Nasi konsultanci uczestniczą w spotkaniach z biznesem oraz IT tak, aby poznać nowe potrzeby rynkowe oraz zapewnić doradztwo związane z przeorganizowaniem aktualnie działającego rozwiązania.
 
 
Doradztwo na etapie utrzymania i rozwoju obejmuje:

 • Prowadzenie spotkań dotyczących zmiany systemu lub parametrów świadczenia usług przez dostawcę IT;
 • Doradztwo i przygotowanie koncepcji rozwiązania;
 • Przygotowanie zapytania ofertowego dot. zmiany systemu informatycznego
  lub parametrów świadczenia usługi;
 • Prowadzenie procesu uruchomienia nowego rozwiązania;
 • Nadzór nad procesem wdrożenia nowego rozwiązania;
 • Monitoring zagrożeń oraz eskalacji;
 • Kontrola terminowości oraz stopnia wdrożenia nowego rozwiązania
  zarówno po stronie Dostawcy, jak i zespołu wdrożeniowego Klienta.