Usługi

 
Wyjątkowość świadczonych przez sanzaru® usług wynika z wąskiej specjalizacji naszego zespołu oraz – jak się wydaje – największego w Polsce doświadczenia związanego ze sprzedażą, wdrażaniem, konsultingiem oraz szkoleniami w zakresie mobilnych systemów wsparcia sprzedaży klasy SFA (Sales Force Automation) / FFA (Field Force Automation) / CRM (Customer Relationship Management) / Social & Cloud collaboration oraz systemów obsługi transakcji biznesowych klasy B2B (Business to Business).

Świadczone przez nas usługi są odpowiedzią na codzienne potrzeby naszych Klientów i stanowią zbiór najlepszych praktyk oraz doświadczeń organizacji sprzedażowych. Ich celem jest dostarczenie naszym Klientom wiedzy niezbędnej do bezpiecznego i kontrolowanego przez zespół specjalistów sanzaru®, przejścia przez procesy biznesowo-informatyczne związane z systemami wsparcia sprzedaży SFA czy obsługi transakcji biznesowych B2B tak, aby w określonym czasie organizacja sprzedażowa osiągnęła założone cele biznesowe.

Ponieważ bierzemy odpowiedzialność za nasze projekty, proponowane przez sanzaru® usługi tworzą logiczną całość, pozwalającą na wsparcie naszych Klientów zarówno w wybranym aspekcie interesującego ich obszaru (np. negocjacje z dostawcami IT) jak również na objęcie całego procesu definiowania, poszukiwania, wdrażania i utrzymania wdrożonych rozwiązań IT.

Katalog usług świadczonych przez sanzaru® nie jest zamknięty. sanzaru® funkcjonuje dla swoich Klientów i jako organizacja zorientowana na ich potrzeby zawsze dopasowuje swoje usługi do ich aktualnych potrzeb.

 

Audyt
Realizujemy przegląd obecnie używanego rozwiązania, pod kątem jego wykorzystania i stopnia zaspokojenia wymagań użytkowników jak również użyteczności i możliwości dalszego rozwoju.
Doradztwo
Doradzamy mając na celu dostarczenie rozwiązania informatycznego odpowiadającego na bieżące potrzeby działów sprzedaży oraz marketingu jednocześnie spełniającego wymagania IT.
Negocjacje
Świadczymy kompleksowe usługi negocjacji warunków kontraktu, które obejmują zarówno finansowe jak i pozafinansowe aspekty świadczenia usług, pozwalające na zapewnienie ich zdefiniowanej jakości.
Szkolenia
Zapewniamy organizację szkoleń oraz wsparcie merytoryczne procesu szkoleniowego, służąc wiedzą biznesową oraz informatyczną w obszarach rozwiązania będącego przedmiotem szkolenia.
Optymalizacja
Dostarczamy usługi związane z obniżeniem kosztów funkcjonowania organizacji w zakresie rozwiązań telekomunikacyjnych.