Kontakt

 
SANZARU Consulting Sp. z o.o.
 
+48 722 344 644Telefon komórkowy:
info@sanzaru.euAdres e-mail:

 

Warszawa

ul. Postępu 15C
02-676 Warszawa
+48 22 1111 22 1Telefon:
+48 22 1111 22 0Faks:
warszawa@sanzaru.euAdres e-mail:

 

Lublin

Abramowice Prywatne 167A
20-388 Lublin 6
+48 81 75 99 100Telefon:
+48 81 75 99 104Faks:
lublin@sanzaru.euAdres e-mail:

 

 
 

Dane rejestrowe

SANZARU Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-676) przy ul. Postępu 15C,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396586,
o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł, opłaconym w całości,
posiadająca NIP PL5272670349 i REGON 145862433.