Copyright

 

Niniejszy serwis internetowy, jak również informacje w nim zawarte są całkowitą własnością SANZARU Consulting Sp. z o.o..

Zawarte tu pomysły, procedury, opisy procesów, koncepcje, bez względu na formę przedstawienia
stanowią tajemnicę handlową SANZARU Consulting Sp. z o.o..

Wszystkie elementy wymienione powyżej są prawnie chronione, dlatego też wszelkie prawa,
w szczególności prawo do kopiowania i rozpowszechniania jak również prawo do tłumaczenia pracy są zastrzeżone.

Żadna część niniejszej pracy nie może być reprodukowana w jakiejkolwiek formie
(fotokopia, mikrofilm, innego typu powielanie), jak również składowana, przetwarzana, powielana lub rozpowszechniana
przy użyciu jakichkolwiek systemów obróbki elektronicznej bez pisemnego zezwolenia SANZARU Consulting Sp. z o.o..

Sygnet SANZARU™ jest przedmiotem zgłoszenia graficznego wspólnotowego znaku towarowego
o uzyskanie prawa ochronnego i oznaczone jest numerem WZT–011420759
nadanym w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego d/s Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych w Alicante.

Logotyp SANZARU® jest przedmiotem praw z rejestracji słownego wspólnotowego znaku towarowego oznaczonego numerem CTM–011403177
nadanym w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego ds. Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych w Alicante.